АИУНО ИНТЕРМИТЕНТЕ 101: ГУИА ДЕ ИНТРОДУЦЦИОН - ЗДРАВЉЕ

Аиуно интермитенте 101. Гуиа де Интродуццион пара принципиантесИзбор Уредника
Отупљени ефекат: када ваше лице не открива ваше осећаје
Отупљени ефекат: када ваше лице не открива ваше осећаје
Реализамос уна гуиа деталлада пара инициарсе ен ел аиуно интермитенте. Се ха демострадо куе пуеде аиудар а пердер песо и мејорар ла салуд е инцлусо аларгар ла вида.